Het bedrijf
bedrijfsinformatie

Bedrijfsinformatie index

 

Ank Hermens conceptuele fotografie
Is zo als de naam al zegt gespecialiseerd in het maken van conceptuele foto's. Foto's die teksten aanvullen, onderstrepen of versterken. Dat kunnen foto's zijn met dagelijkse voorwerpen mensen, speelgoed, natuur, structuur en kleur al of niet geënsceneerd, symbolisch, creatief of humoristisch verbeeld.

Wat kun je met conceptuele fotografie
Met conceptuele foto's kunnen moeilijke begrippen, abstracte onderwerpen of vakjargon gevisualiseerd worden. Foto's communiceren een taal die je direct kan zien en begrijpen.
Conceptuele fotografie kan ook poëtisch zijn en de kijker aan het denken zetten, de tekst aanvullen of een extra dimensie geven.

De beeldvorming van een organisatie
Visuele elementen zijn belangrijk om het doel van de organisatie zichtbaar te maken. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van symbolen om zo de gewenste eenheid en herkenbaarheid te vergroten. Symbolen zijn taaltekens waarmee mensen onderling communiceren en vergroten de attentiewaarde. Fotografie is een uitstekend medium om die symbolen te visualiseren. Zo dragen foto's bij aan de beeldvorming van een organisatie.

Communiceren met foto's
Fotografie is een medium waarmee een verhaal overgebracht kan worden aan de kijker. Alle visuele elementen op de foto kunnen we zien als tekens, die we kunnen lezen. Tekens die de kijker een signaal geven waarover het gaat.

Bedrijfs"filosofie"
Met dagelijkse voorwerpen, poppen, speelgoed en kleuren kun je een nieuwe werkelijkheid creëren die verwijst naar de echte wereld, waardoor je het verhaal aan kan dikken en het duidelijker overkomt. Door romantiek, nostalgie en humor in te stoppen wordt een emotie opgeroepen, de kijker is geraakt en daarmee aangesproken (met een beeld) en dat is het waar met communicatie om draait. Ank Hermens concetuele fotografie wil met communicerende foto’s teksten begeleiden om zo tot een meer waarde te komen.

Verder op de website zijn veel voorbeelden van conceptule foto's te zien:
Bij 3 exposities kunt u vrij werk zien.
Bij De opdrachten zie je foto’s die in opdracht gemaakt zijn.
Bij De mogelijkheden zie je voorbeelden.

Bestellen, kopen, opdracht
Als u een opdracht heeft of een foto wilt kopen bel of neem dan via de mail contact op dan bel of mail ik u terug.

Tarieven
De prijs per foto is minimaal 75,-- euro (ecxl. btw).
De exacte prijs hangt af van het gebruik en voor welk soort publicatie. Hoe groter de oplage, de plaatsingsgrootte hoe hoger de prijs. Voor gebruik op internet geldt dat de prijs afhangt van de gebruiksduur, soort domeinnaam, formaat en welke pagina.

Voorwaarden
Voor de voorwaarden gelden de Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 163/1992. Enkele voorwaarden daaruit zijn: Foto's worden geleverd voor eenmalig gebruik en blijven eigendom van de fotograaf en worden in ongewijzigde vorm gebruikt indien niets anders is afgesproken. Het doel en de oplage wordt overeengekomen. Er wordt een bewijsexemplaar toegezonden van de publicatie. Naamsvermelding van de fotograaf is veplicht. Analoge foto's of CD na gebruik retour zenden. Bij verkoop of opdracht dient u het eens te zijn met de voorwaarden.

 


 

 

 

 

 

 

Alle foto's op deze web-pagina zijn beschermd door de auteurswet en voor ieder gebruik is toestemming van de fotograaf vereist.