Alle foto's op deze web-pagina zijn beschermd door de Auteurswet en voor ieder gebruik is toestemming van de fotograaf vereist.

   
Serie 3    

Uitzichtloos Holland ?

De serie “Uitzichtloos Holland” laat een Nederland zien waar een vreemde sfeer heerst. Wie en wat is Nederland? Een vraag die je steeds vaker hoort stellen. Gaan we ons afsluiten voor de werkelijkheid of gaan we er wat van maken?