Alle foto's op deze web-pagina zijn beschermd door de Auteurswet en voor ieder gebruik is toestemming van de fotograaf vereist.

   
Serie 2    

'Wanhopige huisvrouwen'

De serie 'Wanhopige huisvrouwen' komt voort uit de serie Wo(men) en is een serie geworden met een glimlach naar de rol verdeling in het huishouden.